Isikuandmete kaitse

Teie isikuandmed on Pille Alaver OÜ (registrikood 14438496) andmebaasis, kui olete registreerinud õpituppa või koolitusele, olete end registreerinud seansile, olete minuga suhelnud sotsiaalmeedia (Facebook) kaudu; olete saatnud tagasiside või kommentaari minu e-posti aadressile (pille.alaver@gmail.com).

Minu töös hõlmab isikuandmete töötlemine andmete kogumist (s.h holistilisel rännakul ja vestlusel kirjalikud märkmed) ja säilitamist.

Isikuandmete töötlemisel lähtun „Isikuandmete kaitse seadusest “, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusest (GDPR ehk General Data Protection Regulation) ja Andmekaitse Inspektsiooni poolt välja antud juhendist.

Kinnitan, et hoolin kõikide klientide isikuandmete turvalisusest ja käsitlen neid konfidentsiaalselt. Mulle usaldatud isikuandmeid kasutan vaid Pille Alaver OÜ info (koolitused, teraapia, õpitoad, vestlusringid, loengud, artiklid jms) edastamiseks. Loengutesse, vestlus – ja õpitubadesse registreerunute andmeid kasutan konkreetse ürituse kohta info saatmiseks. Teraapia käigus kogutud ja salvestatud andmeid kasutan üksnes teraapiaprotsessi jooksul.

Teraapiaseansside märkmeid vajan selleks, et koostöö kliendiga oleks eesmärgipärane ja tõhus. Hoian märkmeid lukustatud kapis, kus need on kaitstud avalikuks tulemise ja hävimise eest. Säilitan teraapiat puudutavaid andmeid nii kaua, kuni meie koostöö kestab.

Teraapiaprotsess on kliendi ja terapeudi koostöö, mis põhineb vastastikusel austusel, avatusel ja aususel. Minul on kohustus hoida Teie saladust ja käsitleda kõike seansil toimunut konfidentsiaalselt. Teil on kohustus õigel ajal õigesse kohta kohale ilmuda ning seansi eest kokkulepitud tasu maksta (koha ja tasu info on eelnevalt kokku lepitud e-kirja kaudu).

Holistilise regressiooniterapeudi tegevus on reguleeritud Kutsekoja poolt koostatud  „Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi eetikakoodeksi“ ja Holistilise Regressiooniteraapia Seltsi poolt koostatud „eetikakoodeksiga“.  Tehes teisi loodusteraapia valdkonda kuuluvaid teraapiaid, lähtun oma töös eelpool nimetatud regulatsioonidest.

Teie andmed on kaitstud ka meie koostöö lõppedes.

Oma klientide isikuandmetega tegelen mina ja raamatupidamisteenuse osutaja. Raamatupidamise teenuse osutaja ei puutu kokku teraapiaprotsessis kogutud isikuandmetega.

Ühelegi muule kolmandale osapoolele ma Teie andmeid ei edasta, mingeid päringuid teostada ja väljavõtteid teha ei lase v.a. juhtudel, kui Eesti Vabariigi seadused seda nõuavad või kui tekib oht kellegi tervisele või elule. Kõrvalised isikud isikuandmete töötlemiseks kasutatavale seadmele (arvuti) ligi ei pääse.

Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis minu kasutuses on. Samuti on Teil õigus nõuda oma andmete kustutamist Pille Alaver OÜ andmebaasist. Palun saatke mulle sellekohane digitaalselt allkirjastatud e-kiri aadressil pille.alaver@gmail.com

NB! Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele palun Teie nõusolekut, et tohin Teie delikaatseid isikuandmeid teraapiaprotsessis töödelda. Selleks kirjutage mulle e-kirjas, kus lepime kokku teraapiat puudutavat detailid: „Olen tingimustega nõus.“ Või kinnitage seda (tehes linnukse privaatsuspoliitikaga nõustumise kohta) broneeringusüsteemi kaudu teraapia aega kokku leppides.

Käesolev dokument on koostatud 19. septembril 2019. aastal.

Pille Alaver OÜ